adaletle ilgili sözler

* Hangi vâli birine zulmeder ve o zulüm bana şikayet olunur da;ben o zulmü izâle etmez isem,o kimseye ben zulmetmiş,adâletten ayrılmış olurum.

                                                                              Hz.Ömer (R.A.)

* Bir devletin devam ve bekâsı,adâletle mümkün olur.

                                                                              Hz.Ali (R.A.)

* Cehalet yoluna giren,adalet yolunu bırakır.

                                                                              Mansur b.Ammar (R.A.)

* Kılıcın yapamadığını,adâlet yapar.

                                                                              KANUNİ,Sultan Süleyman

* Nizâm-ı Âlem için,dinsiz bir padişahın adâleti,dindar bir padişahın zulmünden daha iyidir.

                                                                              Abdurrahman Câmi (K.S.)

* İnsanlığın bekâsı medeniyet ile,medeniyetin ayakta durabilmesi de adâlet iledir.

                                                                              M.Hamdi YAZIR

* Adâlet nerede hesap sorarsa,merhamet orada haklarını kaybeder.

                                                                              R.Halit KARAY

* İskender,Aristoteles'e sormuş: < Hükümdara şecaât mi,adâlet mi,hangisi daha çok lâzım? > Cevap vermiş : < Adâlet yürüyen bir yerde,şecaâte ihtiyaç kalmaz. >

                                                                              ARİSTOTELES

* Hakimin dört vazifesi vardır : Nezâketle dinlemek,akıllıca konuşmak,temkinli düşünmek ve tarafsızca karar vermek.

                                                                              SOKRATES

* Adâlet dünyadan kalkarsa,insan hayatına değer verecek bir şey kalmaz.

                                                                              İmmanuel KANT

* Adâletin kuvvetli,kuvvetlinin de âdil olması gerekir.

                                                                              Blaise PASCAİ

* Bırakın,adâlet yerini bulsun;İsterse kıyâmet kopsun.

                                                                              William WATSAN

* İyi olmak kolaydır,zor olan âdil olmaktır.En mükemmel adâlet ise vicdandır.

                                                                              Victor HUGO

* Suçlunun berâat ettirildiği yerde,hâkim hüküm giyer.

                                                                              Publilius

* Ülkeler kılıçla alınır,ancak adâletle korunur.

                                                                              TİMURLENK

  H İ K M E T L E R  :

* Adâlet,kutup yıldızı gibi yerinde durur.Ve geri kalan her şey onun çevresinde döner.

* Adâlet birleştirir,zulüm dağıtır.

* Harcı,adâlet olmayan bir cemiyetin binası çürüktür.Ufak bir sarsıntı ile yıkılır.

* Âdil kimse ona derler ki,sevâbı günahına gâlip gesin.

* Milletin ölçü ve terâzisi adalettir.

* Âdilin bir saatlik adâleti,âbidin bir senelik ibâdetinden evlâdır.

  A T A S Ö Z L E R İ :

* Adâletle zulüm bir yerde durmaz.

* Adâlet olan yerde selâm gerekmez.

* Adâlet varsa,rezâlet yoktur.

* Âbidin ibadeti nefsini,âdilin adâleti âlemi islâh eder.

                                                                              Arap Atasözü

* Adâletsiz bir memleket,güneşsiz dünyaya benzer.

                                                                              Arap Atasözü

* Geciken adâlet,adaletsizlik getirir.

                                                                              Macar Atasözü

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !